Cinque Terre
Semakan Status Bergraduat Pelajar untuk Majlis Konvokesyen UNIMAS Ke-27
Sila masukkan Nombor Kad Pengenalan Anda:
For international student, please key in your passport number:

Jika mempunyai sebarang pertanyaan atau kemusykilan, sila hubungi :
  • helpdesk Pusat Pengajian Siswazah (PPS) di talian +6082 581053
  • helpdesk Bahagian Pengajian Prasiswazah di talian +6082 581166